International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Інформація та попередження повинні бути надані на обладнанні у вигляді легко зрозумілих символів або піктограм.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції