International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Термін дії сертифіката, продовження сертифіката.

Європейські Сертифікати, як правило, мають обмежений термін дії. У разі, якщо спливає термін дії Сертифіката і власник сертифіката бажає його продовжити, він зобов'язаний подати заявку в належній формі для продовження, в нотифікований європейський орган. Заява подається не менше ніж за тридцять днів закінчення дії сертифіката Відповідно до вимог більшості Директив ЄС, де розглядається ЄС Сертифікат випробування типу (EC type examination certificate), вони є дійсними протягом максимум п'яти років та можуть бути подовжені за заявкою, зробленою у визначений термін, на наступні періоди до п'яти років максимум.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції