International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Уповноважені європейські органи з оцінки відповідності

Уповноважені європейські органи з оцінки відповідності мають право пропонувати послуги з оцінки відповідності в межах обсягу своїх повідомлень будь-якому економічному оператору, заснованому всередині або за межами ЄС. Вони також можуть здійснювати цю діяльність у інших державах-членах або на території третіх країн.

Уповноважені органи повинні надавати відповідну інформацію своїм уповноважуючим  органам, органам з нагляду за ринком та іншим уповноваженим органам.

Уповноважені органи повинні діяти компетентним, недискримінаційним, прозорим, нейтральним, незалежним та неупередженим чином.

Уповноважені органи повинні мати у своєму розпорядженні необхідний персонал, який має достатні та відповідні знання та досвід для проведення оцінки відповідності згідно з відповідним законодавством щодо гармонізації Союзу.

Уповноважені органи повинні вжити належних заходів для забезпечення конфіденційності інформації, отриманої під час проведення процедури оцінки відповідності.

Уповноважені органи повинні бути застраховані належним чином з метою можливості покриття ризиків від своєї професійної діяльності.

Уповноважені органи можуть продемонструвати свою компетентність за допомогою акредитації, яка є кращим способом оцінки їхньої технічної компетентності.

Сертифікати та інші свідоцтва щодо оцінки відповідності завжди видаються нотифікованим органом.

 

Уповноважені органи повинні інформувати свої національні повідомляючи органи, про свою діяльність або безпосередньо, або через уповноважений національний орган з акредитації.

 

Нотифіковані органи повинні інформувати повідомляючий орган, про всі сертифікати, які були відхилені, обмежені, призупинені або відкликані через невідповідності, пов'язані з безпекою, і, за запитом - щодо виданих сертифікатів або інших виконаних діях з оцінки відповідності.

 

Нотифіковані органи зобов'язані надавати іншим органам, повідомленим відповідно до того ж узгодженого законодавства, які здійснюють аналогічні заходи з оцінки відповідності, що охоплюють ті ж продукти, відповідну інформацію з питань, що стосуються негативних та, за запитом, позитивних результатів оцінки відповідності. Враховуючи вимоги конфіденційності, яких повинні дотримуватись нотифіковані органи при виконанні своїх завдань, інформація, якою повинні ділитися інші нотифіковані органи, не може стосуватися конфіденційної комерційної інформації про продукт.

Відповідна інформація, що підлягає обміну з питань, що стосуються негативних результатів оцінки відповідності, повинна насамперед стосуватися відмови у видачі атестації (сертифікату) оцінки відповідності із зазначенням продукту та відповідного виробника який його виробив.

 

Уповноважені органи не несуть відповідальність за надання декларації про відповідність ЄС чи технічної документації.

Уповноважені органи є та повинні залишатися незалежними від своїх клієнтів та інших зацікавлених сторін.

 

Вимога незалежності поширюється на всю організацію, включаючи раду або директорів, а також поширюється на органи, що належать бізнес-асоціаціям чи професійним федераціям.

 

Щоб гарантувати неупередженість, уповноважений орган та його співробітники повинні бути вільні від будь-якого комерційного, фінансового та іншого тиску, який може вплинути на їхнє судження. Орган повинен також запровадити процедури, щоб гарантувати, що на його роботу не можна впливати ззовні. Структура цього органу повинна забезпечувати його неупередженість, якщо цей орган здійснює діяльність, відмінну від діяльності уповноваженого органу.

 

Орган з сертифікації повинен мати політики та процедури, які розрізняють завдання, які він виконує в якості уповноваженого органу, та будь-яку іншу діяльність, якою він займається, і він повинен роз'яснити цю відмінність своїм клієнтам. Відповідно, маркетингові матеріали не повинні створювати враження, що оцінка або інші дії, які виконує орган, пов'язані з завданнями, описаними в законодавстві Союзу про гармонізацію яке застосовується/розповсюджується на діяльність Органу.

Уповноважений орган повинен вимагати, щоб виробник вжив відповідних коригуючих заходів і, якщо необхідно, призупинив або відкликав виданий ним сертифікат, якщо під час моніторингу відповідності після видачі сертифіката він виявить, що продукт більше не відповідає.

 

У якості уповноважених органів вони не повинні пропонувати або надавати додаткові послуги, якщо вони не мають додаткової цінності для оцінки відповідності продукту. Однак уповноважені органи можуть пропонувати будь-які види послуг з оцінки відповідності та маркування, якщо продукти призначені для ринків третіх країн за межами Європейського Союзу, наприклад, у контексті угод про взаємне визнання. Така діяльність має бути чітко відокремлена від діяльності органу як уповноваженого органу. Уповноважені органи повинні також забезпечити, щоб їхня діяльність, яка виходить за рамки законодавства про технічне узгодження, не ставила під загрозу або не знижувала впевненість у їхній компетентності, об'єктивності, неупередженості або оперативній цілісності в якості повідомляючих органів. Уповноважені органи не можуть використовувати їхнє ім'я та номер для виконання цих дій.

 

Уповноважений орган не може бути виробником, уповноваженим представником, постачальником або їх комерційним конкурентом, а також пропонувати або надавати (або пропонував або надавав) консультаційні послуги або рекомендації будь-якої з цих сторін щодо проектування, будівництва, маркетингу або обслуговування продуктів у питанні. Однак це не виключає можливості обміну технічною інформацією та посібниками/керівництвами між виробником, уповноваженим представником, постачальниками та уповноваженим органом.

 

Щоб забезпечити неупередженість та уникнути конфлікту інтересів, важливо проводити чітку різницю між оцінкою відповідності, яка проводиться уповноваженими органами до розміщення продукції на ринку, та наглядом за ринком. Крім того, органи нагляду за ринком повинні виконувати свої обов'язки незалежно, без пристрасно і неупереджено. Отже, слід вважати недоречним призначати органи з нагляду за ринком в якості нотифікованих органів, і необхідно вжити необхідних запобіжних заходів для забезпечення неупередженості та відсутності конфлікту інтересів, якщо на одну організацію покладено обидві обов'язки. Уповноважені органи повинні мати документовані процедури для виявлення, розгляду та врегулювання всіх випадків, коли конфлікт інтересів підозрюється чи доводиться. Уповноважений орган також повинен вимагати, щоб усі працівники, які діють від його імені, заявляли про будь-який потенційний конфлікт інтересів.

 

Уповноважені органи повинні мати під своїм контролем необхідний персонал, який має достатні знання та досвід щодо продукції яка розглядається та процедури оцінки відповідності, а також має відповідну підготовку. Зокрема, знання та досвід повинні відноситись до відповідних нормативних вимог та політик правозастосування, європейської та міжнародної діяльності з стандартизації, відповідних технологій, методів виробництва та процедур перевірки, а також нормальних умов використання даного продукту. Орган повинен мати можливість керувати, контролювати та нести відповідальність за використання всіх своїх ресурсів та вести вичерпний облік придатності всього персоналу, який він використовує у конкретних галузях, чи то працівники, які працюють за контрактом або надані зовнішніми співробітниками. Орган також повинен мати доступ до відповідних засобів та мати можливість проводити тестування або повторне тестування в ЄС. В іншому випадку повідомляючий орган, не зможе перевірити свою компетенцію.

 

Уповноважені органи повинні забезпечувати конфіденційність усієї інформації, яку вона отримує під час оцінки відповідності. Він повинен вжити належних заходів для забезпечення того, щоб жодні результати або інша інформація не передавалися будь-якій іншій стороні, крім відповідного компетентного органу, а також виробнику або уповноваженому представнику.

 

Уповноважені органи повинні брати участь у координаційної діяльності. Вони також повинні приймати безпосередню участь або бути представленими у європейській стандартизації або іншим чином гарантувати, що вони знають ситуацію відповідних стандартів.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції