International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Європейська стандартизація, гармонізовані стандарти.

Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності

 

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ, ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ І ЙОГО ДЕРЖАВАМИ - ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ

Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності

1. Україна вживатиме необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених у актуальних Рішеннях та Регламентах ЄС 8.

2. Для досягнення цілей, визначених у пункті 1, Україна повинна відповідно до графіку Додатку III до цієї Угоди:

(i) імплементувати відповідні положення acquis ЄС до свого законодавства;

(ii) здійснити необхідні адміністративні та інституційні реформи, необхідні для виконання цієї Угоди відповідно до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі – Угода АСАА), визначеної у статті 57 цієї Угоди;

Зокрема рішення Європейського Парламенту і Ради No 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про загальну структуру (систему) маркетингу продукції та анулювання Рішення Ради No 93/465/ЄЕС та Регламент Європейського Парламенту і Ради No 765/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про встановлення вимог для акредитації і ринкового нагляду, що стосується торгівлі продукцією, та анулювання Регламенту (ЄЕС) No 339/93.

(iii) запровадити ефективну та прозору адміністративну систему, яка необхідна для імплементації цієї Глави.

3. Сторони повинні узгодити та дотримуватися графіку, визначеного у Додатку III до цієї Угоди.

4. Україна, після набрання Угодою чинності, повинна інформувати Сторону ЄС щодо виконання заходів відповідно до цієї статті з періодичністю раз на рік. Там, де дії, перераховані в графіку у Додатку ІІІ до цієї Угоди, не були імплементовані у відповідний термін, Україна має зазначити новий графік завершення таких дій.

5. Україна повинна утримуватися від внесення змін до горизонтального законодавства та законодавства з питань торгівлі в секторах, які зазначені у графіку Додатка ІІІ до цієї Угоди, окрім як з метою поступового приведення законодавства у відповідність до acquis ЄС та дотримання такого приведення.

6. Україна повинна інформувати Сторону ЄС щодо таких змін у національному законодавстві.

7. Україна у повному обсязі забезпечуватиме участь відповідних національних органів у європейських та міжнародних організаціях зі стандартизації, законодавчої та фундаментальної метрології, оцінки відповідності, у тому числі з акредитації, відповідно до сфери її діяльності та статусу членства у цих організаціях.

8. Україна поступово впроваджуватиме звід Європейських стандартів (EN) як національні стандарти, зокрема гармонізовані європейські стандарти, добровільне застосування яких вважатиметься таким, що відповідає вимогам законодавства, зазначеного у Додатку ІІІ до цієї Угоди. Одночасно з таким впровадженням, Україна скасовуватиме конфліктні національні стандарти, зокрема застосування міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року. На додаток до цього Україна поступово вживатиме інших необхідних заходів щодо виконання умов набуття членства згідно з вимогами, що застосовуються до повноправних членів Європейських організацій зі стандартизації.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції