International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Обладнання, інформація та попередження

Інформація та попередження повинні надаватися на устаткуванні у вигляді легко зрозумілих символів або піктограм. Будь-яка письмова або усна інформація та попередження про використання машини мають бути національною мовою.

За запитом, обладнання може супроводжуватися інформацією будь-якою іншою офіційною мовою Європейського Союзу, зрозумілою оператору.

Інформація повинна відповідати таким вимогам:

    інформація, яка є необхідною для керування машиною, повинна бути однозначною, легко зрозумілою та такою, що не перевантажує оператора;

    візуальні дисплеї або інші інтерактивні засоби зв'язку між оператором та машиною повинні бути прості для розуміння та використання;

попереджувальні пристрої повинні відповідати таким вимогам:

    якщо механізм може загрожувати здоров'ю або життю людей, на обладнання повинні бути встановлені відповідні звукові або світлові попереджувальні сигнали;

    якщо машина оснащена сигнальними пристроями, вони повинні бути однозначними та такими, що легко сприймаються. Оператор повинен мати можливість перевірити ці попереджувальні пристрої будь-коли;

 

Якщо після проектування залишаються ризики для безпеки машин та додаткові захисні заходи, то повинні бути надані необхідні попередження, включаючи запобіжні пристрої.

 

Маркування машини має бути розбірливим, наочним і таким, що не стирається та містить наступні дані:

назву та службову адресу виробника та, за необхідності, його уповноваженого представника;

позначення машини;

 

Маркування СЄ

позначення серії чи типу;

серійний номер (якщо є);

рік випуску (рік випуску машини).

забороняється передчасно або заднім числом датувати машину, коли нанесено маркування СЕ.

 

Відповідна інформація, яке вказується на обладнанні, якщо воно спроектоване та виготовлене для використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах.

 

Вся інформація, що відноситься до його типу машини та безпеки при використанні, повинна вказуватись на та на обладнанні з урахуванням вищезазначених вимог.

 

Якщо під час використання частина машини піднімається за допомогою підйомного пристрою, її маса повинна бути позначена на машині у  розбірливий та нестираємий спосіб.

 

Кожна машина повинна супроводжуватись інструкціями офіційною мовою. Якщо інструкції були перекладені, до них має бути доданий текст мовою оригіналу (ця умова не поширюється на інструкції з технічного обслуговування обладнання – ці інструкції можуть бути складені офіційною мовою Європейського Союзу, зрозумілою для фахівців). Інструкції повинні відповідати таким вимогам:

 

інструкції складаються державною мовою чи мовами Європейського Союзу. Мовна версія, перевірена виробником або його уповноваженим представником, має містити слова "оригінальна інструкція";

 

інструкції повинні включати не тільки опис передбачуваного використання машини, але й брати до уваги будь-яке розумно передбачуване використання не за призначенням;

у випадку машин, призначених для використання непрофесійними операторами, інструкції із застосування складаються таким чином, щоб бути сприйнятливими для непрофесійних операторів.

Інструкція із застосування повинна містити таку інформацію:

назву та службову адресу виробника або його уповноваженого представника;

позначення машини,  таке ж саме, як і нанесене на самій машині (крім серійного номера відповідно до вимог);

декларацію про відповідність або документ, в якому викладено її зміст, із зазначенням характеристик машини; наявність серійного номера машини і підпису в цій декларації необов’язкова;

загальний опис машини;

креслення, схеми, описи та пояснення, необхідні для використання, технічного обслуговування, ремонту та перевірки правильності функціонування машини;

опис робочого місця, на якому працюватиме оператор;

опис застосування машини за призначенням;

попередження щодо неприпустимих видів використання машини, що, як свідчить досвід, можуть мати місце;

інструкції зі збирання, встановлення та підключення, включаючи креслення, схеми та додатки, а також позначення шасі або конструкції,  на яких машина повинна монтуватися;

інструкції з монтажу та збирання для зниження шуму та вібрації;

інструкції з введення в експлуатацію та експлуатації машин та, при необхідності, інструкції з навчання операторів;

інформація про залишкові ризики, що залишаються, незважаючи на розумні заходи безпеки при проектуванні та вжиті запобіжні заходи та додаткові запобіжні заходи;

інформація про заходи захисту, які мають бути вжиті користувачем (включаючи, за необхідності, інформацію про необхідні засоби індивідуального захисту);

основні характеристики інструментів, які можуть бути встановлені на обладнанні;

умови, за яких обладнання відповідає вимогам до стійкості під час його використання, транспортування, складання, демонтажу, простою, випробувань та передбачуваних відмов;

правила убезпечення транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання (вказати вагу машини та її різних частин, які зазвичай перевозяться окремо);

опис дій у разі аварії або поломки машини та можливого блокування, а також опис дій для забезпечення безпечного розблокування обладнання;

опис операцій регулювання та технічного обслуговування, які слід виконувати користувачеві, та заходи профілактичного технічного обслуговування, яких необхідно дотримуватися;

правила безпечного регулювання і обслуговування, у тому числі запобіжні заходи, яких слід вживати під час виконання цих операцій;

специфікації запасних частин, які будуть використовуватися, якщо вони мають вплив на здоров'я та безпеку операторів;

інформація про викид шуму в робоче середовище:

значення еквівалентного А-зваженого рівня звукового тиску поширюваного шуму на робочому місці, якщо він перевищує 70 дБ(А); у разі, коли воно не перевищує 70 дБ(А), це повинне бути зазначене;

пікове значення С-зваженого миттєвого рівня звукового тиску на робочому місці, якщо він перевищує 63 Па (130 дБ відносно 20 мкПа);

значення А-зваженого рівня звукової потужності шуму машини, якщо А-зважений рівень звукового тиску на робочому місці перевищує 80 дБ(А);

 

Зазначені показники можуть бути як виміряні конкретно для машин, про які йдеться, так і встановлені на підставі вимірювань для типових машин, технічно порівняних з машинами, які заплановано до виробництва;

 

Для великогабаритних машин замість А-зваженого рівня потужності звуку можна зазначати А-зважений рівень звукового тиску на конкретно визначених місцях навколо машини;

якщо застосовні стандарти не застосовуються, рівень шуму повинен вимірюватися найбільш підходящим методом для машин. Для наведених величин поширюваного звуку повинна зазначатися невизначеність цих показників. Умови використання машини під час вимірювання та методи вимірювання мають бути вказані;

якщо робоче місце (місця) не визначене або не може бути визначене, середній рівень звукового тиску, зважений за шкалою А, повинен вимірюватися на відстані 1 метра від поверхні машини та на висоті 1,60 метра від підлоги або платформи доступу (вказати точку та значення максимального звукового тиску );

якщо нормативні акти щодо вимірювання рівнів звукового тиску або рівнів звукової потужності передбачають інші вимоги, застосовуються відповідні нормативні акти;

інформація, що стосується випромінювання, яке випромінюється як для оператора, так і для інших опромінених осіб (де це можливо, машина випромінює неіонізуюче випромінювання, яке може загрожувати людям, зокрема особам з активними або неактивними імплантованими медичними пристроями).

 

Інформація про обладнання, що використовується в комерційних цілях, не суперечить відомостям, зазначеним в інструкціях виробника або його уповноваженого представника.

 

Машини для роботи з харчовими, косметичними або фармацевтичними продуктами, ручні або керовані машини, ручні кріпильні та інші ударні машини, машини для обробки деревини та машини для обробки матеріалів з характеристиками, аналогічними характеристикам деревини, та машини для нанесення засобів захисту рослин повинні відповідати основним вимогам безпеки та гігієни праці.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції