International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Акредитація Європейського Союзу із сертифікації продукції

Регламент (ЄС) No 765/2008, що встановлює вимоги до акредитації та нагляду за ринком, що відносяться до маркетингу продуктів (далі іменовані "Регламент про акредитацію"), закріплює політику Союзу в галузі акредитації. Він запроваджує всеосяжну правову базу для акредитації, яка встановлює на рівні Співтовариства принципи її роботи та організації. Він накладає зобов'язання на національні органи з акредитації, держави-члени та Європейську комісію і встановлює відповідні обов'язки, а також координуючу роль європейського співробітництва в галузі акредитації (EA).

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції