International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

П'ять етапів безпеки машини, стандарт EN ISO 12100

1-й етап: визначення технічних меж та можливостей машин

 

Перш ніж розпочати розробку концепції безпеки та оцінки ризиків, необхідно знати всі технічні обмеження машини. Він починається з основних даних у стані спокою: ваги, габаритів, джерела живлення та робочих матеріалів машини. Залежно від використовуваних робочих матеріалів ї виробники машин рекомендують, як їх слід використовувати, що може бути корисно при розробці концепції безпеки.

 

Крім основних даних машини, під час роботи повинні визначатися робочі характеристики. До них відносяться шум, викиди вихлопних газів та випромінювання, вібрації, робоча швидкість, сили та напрямки руху. Як правило, ці значення повинні прийматись як фактичні, перш ніж оцінювати безпеку машини. Втручання в технічні можливості машини, як правило, є економічно недоцільним, незалежно від прагнення до оптимальної концепції безпеки.

 

2-й етап: визначення можливих небезпек

 

Машина може становити небезпеку навіть у стане спокою, наприклад, через гострі краї або відкриті лінії електропередач. Більшість небезпек походить від машин, як правило, під час роботи: виробничі машини здійснюють рухи з великою силою, які можуть бути небезпечними, верстати для різання виробляють розлетаючу стружку тощо.

 

3-й етап: оцінка можливих небезпек

 

Деякі небезпеки, пов'язані з машиною, виникають тільки внаслідок навмисної та грубої необережності. Однак концепція безпеки повинна включати «обґрунтовано передбачувану неправильну роботу» у своїх міркуваннях щодо безпеки машини. Чим вище оцінка ризику, тим більше зміщується функціональна безпека у напрямку зниження.

 

4-й етап: опис відповідних заходів щодо зниження ризику

 

Завдання особи, відповідальної за оцінку ризику, полягає в тому, щоб внести пропозиції щодо зниження виявлених та оцінених небезпек. Чим докладнішими та обґрунтованішими будуть заходи, тим більша ймовірність того, що концепція безпеки буде прийнята іншими залученими сторонами.

 

5-а фаза: перевірка реалізованих заходів щодо їх ефективності.

 

Реалізована дія  має довести свою результативність. Якщо всі вжиті заходи суттєво знизили ризик машини, концепція безпеки спрацювала. Насправді це відбувається у три етапи:

 

Розробники та конструктори можуть дізнатися більше про безпеку машин, аналізуючи  вимоги стандартів з безпеки машин.

 

Основним стандартом з безпеки машин є EN ISO 12100, на якому ґрунтується Директива з безпки машин та механизмів. EN ISO 12100 описує триступеневу концепцію досягнення максимальної безпеки машини.

 

1-й рівень концепції безпеки: функціональна безпека у виробництві. Функціональна безпека описує ту частину концепції безпеки, яка застосовується при нормальному використанні машини. Тому безпека машини має метою, насамперед, захист користувача під час звичайного використання машини. Конструкція машини має бути ергономічною, наскільки це можливо, для унеможливлення найбільшої кількісті небезпек.

 

2-й рівень концепції безпеки: захист від небезпек. Якщо певна, найбезпечнійша конструкція неможлива з причин ергономіки та економії, набуває чинності другий етап. Щоб забезпечити максимальну безпеку машини навіть за допомогою менш надійних рішень, небезпечна точка має бути ізольованою. Для цього дизайнер має безліч варіантів.

 

3-й рівень концепції безпеки: попередження про небезпеку та інструкції, як її уникнути. Третій рівень концепції безпеки набирає чинності лише тоді, коли безпека машини не може бути досягнута за допомогою попередніх проектних рішень. Ризики, які не можна виключити, необхідно чітко ідентифікувати, описувати та повідомляти користувачеві. Залежно від ступеня небезпеки, може бути недостатньо описати її як згадку або попередження в інструкції з експлуатації. Потенційна небезпека також має бути ідентифікована на самій машині за допомогою однозначних, зрозумілих та чітко видимих знаків.

 

Проте третій рівень концепції безпеки ніколи не повинен замінювати перші два. Недостатньо вказати на небезпеку, щоб встановити функціональну безпеку у розумінні Директиви з машинного обладнання. Безпека машини означає, що машина безпечна, а не те, що забезпечує достатню концепцію безпеки тільки завдяки читанню і когнітивним навичкам потенційного користувача.

 

Інтегровані рішення безпеки не тільки підвищують безпеку машини, але й можуть підвищити продуктивність.

Завдання проведення оцінки ризиків доручається виробнику. Вибраний фахівець повинен мати необхідну кваліфікацію. Незважаючи на те, що інженери та техніки мають компетенцію при  оцінці ризиків, їм рекомендується пройти додаткове навчання та отримати додаткову  кваліфікацію для оцінки ризиків та розробки концепції безпеки.

 

Щоразу, коли вживаються заходи щодо реалізації концепції безпеки, це зачіпає нові стандарти та правила поводження з машиною. Важливо забезпечити безпеку машини не тільки на момент передачі, а й на весь термін її служби, у тому числі відповідно до директиви з низьковольтного обладнання.

 

У багатьох компаніях інструкції з експлуатації, як і раніше, ігнорують дизайн. Однак вони є останньою ланкою у забезпеченні безпеки обладнання, тому ними не можна нехтувати. В даний час існує безліч стандартів та правил для створення інструкцій з експлуатації, які відповідають вимогам законодавства.

 

Спеціально навчені фахівці мають бути знайомі з усіма аспектами концепцій безпеки машин та функціональної безпеки. Наполегливо рекомендується приділити велику увагу розробці інструкцій з експлуатації у відповідності до діючого законодавству, що запобігає неправильному використанню машини та попереджає про небезпеки. Якщо у вашій компанії немає відповідних фахівців для виконання цього завдання, її слід передати на аутсорсинг відповідним постачальникам послуг. Краще довіряти перевіреному постачальнику послуг, ніж створювати неякісні та непрацюючі інструкції з експлуатації. Це єдиний спосіб забезпечити всебічну безпеку. Обґрунтування безпеки машини

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції