International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Директива 2006/42/ЄС безпека машин та обладнання, оцінка відповідності.

Директива 2006/42/ЄС щодо машинного обладнання є законом для машин, що розміщуються на ринку в рамках Європейського економічного простору. Директива 2006/42/ЄС встановлює єдиний рівень безпеки, забезпечуючи вільний рух товарів. Законодавство з машинного обладнання по суті регулює основні вимоги щодо охорони здоров'я та безпеки праці, визначає, що є машиною, описує застосовувані процедури сертифікації, CE маркування та декларації відповідності, сертифікату та визначає вимоги до інспекції.

 

Вартість роботи, пов'язаної з видачею (оформленням) Сертифікатів

 

Найважливішим сектором будь-якої економіки є машинобудування. У країнах Європейського Союзу, Директива 2006/42/ЄС (Directive 2006/42/EC on machinery) виконує по суті подвійну функцію, сприяє вільному обігу продукції на ринку ЄС та забезпечує нормативну базу для узгоджених істотних вимог щодо безпеки машин. Директива 2006/42/ЄС сприяє узгодженню на основі поєднання обов'язкових вимог до безпеки та добровільних гармонізованих стандартів, вона не вносить радикальних змін порівняно з попередньою 98/37/EC. Положення нового законодавчого акта набули чинності 29 грудня 2009 року та поширюються на різні механізми, у тому числі й у будівництві. Уточнено розмежування Директив 2006/42/EC та Директив з безпеки низьковольтного обладнання (електробезпека).

 

Більш чітко визначений діапазон безпеки компонентів, значно змінені вимоги щодо оцінки ризиків щодо шуму та вібрації, встановлює чіткіше обов'язки органів нагляду за ринком держав-членів Європейського Союзу. Продукція, що підпадає під цю Директиву, але не пройшла оцінку відповідності, не може розміщуватись у країнах Європейського Співтовариства.

Процес оцінки відповідності машин та обладнання європейським стандартам та Директивам Співтовариства є, насамперед, визначенням під які узгоджені стандарти та Директиви потрапляє виріб. Залежно від вимог процедура може проводитися з використанням одного або декількох модулів.

 

Акредитований європейський орган SIA International Center for Quality Certification – ICQC” має акредитацію за Директивою 2006/42/ЄС із правом видачі ЄС Сертифіката випробування типу.

 

При виробництві машин та устаткування, ще на рівні проектування, виробник зобов'язаний визначити потенційні ризики та прийняти максимальні зусилля щодо зниження цих ризиків. Матеріали, що використовуються при виготовленні продукції, повинні бути безпечними для здоров'я людини. При виготовленні продукції повинні враховуватись фактори освітлення та ергономіка продукції. Відповідно до цієї Директиви, виробник зобов'язаний максимально знизити ризики, таким як стійкість, вібрація, пожежна безпека, від електричних ударів, екстремальних температурних режимів, небезпека вибуху, по шуму, радіації та іншим. Виробник зобов'язаний забезпечити можливий безпечний ремонт виробу з адекватним та безпечним доступом до вузлів.

 

На продукцію має бути нанесена чітка інформація (маркування), яка не зтирається:

найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

Найменування виробу

маркування СЄ

позначення типу або серії виробу

серійний номер, якщо такий є

рік виготовлення

для вибухонебезпечного середовища-маркування, якщо обладнання відповідає вимогам  АТЕХ

всі необхідні маркування та піктограми, що потрібні для використання даній продукції.

По продукції, що є відновлена та/або вживана, коротко викладено у розділі «Відновлені або змінені машини та обладнання, що було у використанні, СЕ маркування» Refurbished and modified machinery

 

Машинобудівники, відповідно до вимог, повинні вживати заходів щодо зниження ризиків не тільки щодо вимог безпеки, які визначає Директива 2006/42/ЄС, але й за вимогами Директиви 2014/35/EC, це означає, що машина повинна відповідати вимогам LVD. Загальні специфікації для проектування електроустаткування машин наведені в EN 60204-1 та специфікації для високовольтного електричного обладнання машин наведені у стандарті EN 60204-11. Дотримання вимог відповідним частинам EN 60204 є ключовим положенням для вирішення вимог LVD.

 

На відміну від побутової техніки для домашнього використання, побутова техніка для професійного використання підпадає під вимоги Директиви з машинного обладнання, за умови, що ця техніка підпадає під визначення машини.

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ РОБОЧИЙ ДОКУМЕНТ КОМІСІЇ Оцінка директиви з машин

 

Зміст інструкцій повинен охоплювати не тільки передбачуване використання обладнання, але також брати до уваги будь-яке його використання не за призначенням.

 

У випадку машин, призначених для використання непрофесійними операторами, формулювання та розташування інструкцій з використання повинні враховувати рівень загальної освіти та навички, які можна розумно очікувати від таких операторів.

 

Постачальники машин не повинні припускати, що користувачі мають засоби для читання інструкцій, що стосуються здоров'я та безпеки, в електронному форматі. Паперова копія має бути надана. Тим не менш, електронні документи пропонують переваги з точки зору безпеки та оновлень, тому корисно також надати інструкції в електронному форматі.

 

Інструкції повинні бути надані офіційною мовою або мовою держав-членів, де обладнання розміщено на ринку та/або введено в експлуатацію. Однак інструкції, призначені для використання спеціалізованим персоналом для обслуговування та аналогічних дій, можуть замість цього надаватися мовою, зрозумілою цим користувачам

Кожен посібник повинен містити, де це застосовно, креслення, схеми, описи та пояснення, необхідні для використання, технічного обслуговування та ремонту обладнання та для перевірки правильності функціонування, інформацію про залишкові ризики які зберігаються, незважаючи на невід'ємні заходи безпеки при проектуванні, що застосовуються захисні та додаткові захисні заходи, умови, в яких обладнання задовольняє вимогу стійкості під час використання, транспортування, складання, демонтажу в неробочому стані, передбачуваних поломок, та специфікації запасних частин, які будуть використовуватись, коли вони впливають на здоров'я та безпеку операторів.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції