International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

CE маркування (CE Marking) є результатом оцінки відповідності продукції вимогам директив та гармонізованим стандартам Європейського Союзу

CE маркування - CE Marking є результатом оцінки відповідності продукції вимогам директив та гармонізованим стандартам Європейського Союзу.

CE маркування CE-Kennzeichnung, носить обов'язковий характер для товару, що підпадає під Директиви Нового та Глобального підходів Співтовариства, згідно з якими потрібне нанесення знака СЕ і він не є добровільним вибором виробника, або воно є обов'язковим або його заборонено наносити.

 

Позначення СЄ адресовано насамперед національним контрольним органам держав-членів ЄС, та її використання спрощує завдання суттєвого нагляду за ринком.

 

Існує дуже проста формула для будь-якого виробу, що складається з комплектуючих, які мають маркування СЕ, CE + CE ≠ CE. Дана формула означає, що наявність СЄ у комплектуючих, що не дає права наносити позначення СЄ на кінцевий продукт, він повинен пройти дослідження на відповідність Директивам та гармонізованим стандартам.

 

CE Mark є позначенням відповідності узгодженим стандартам та законодавчим актам, ставиться на певні групи продукції, для яких ця мітка є обов'язковою. Продукт підпадає під оцінку відповідності, якщо Директива визначає для неї нанесення СЄ. Якщо продукт відповідає всім необхідним вимогам, виробник зобов'язаний випустити ЄС Декларацію (EC Declaration of Conformity). Після цього СЄ може наноситися на продукт або упаковку. Наявність СЄ найменування означає, що виріб пройшов процедуру оцінки відповідності, виробник повинен мати всю необхідну технічну документацію, яка підтверджує відповідність стандартам та директивам. Знак СЄ є єдиним офіційним знаком на території держав Європейського Союзу, який вказує на відповідність узгодженим стандартам та актам Нового Підходу. Всі інші знаки та піктограми є інформаційними, у тому числі такими, що попереджають про небезпеки.

 

 Маркування СЄ має проводитись відповідно до умов, визначених у законодавчих актах та згідно з конкретним гармонізованим стандартом, що застосовувався при виробництві виробу. Усі держави-члени повинні забезпечити правильне застосування та вживати певних зусиль щодо відповідності СЄ маркуванню. Держави-члени Європейського Союзу зобов'язані вживати певних заходів до процедур контролю за підробленими знаками СЄ. Залежно від тяжкості наслідків, що виникли під час експлуатації виробу з підробленою маркою СЄ, виробник, імпортер або продавець можуть понести покарання у вигляді штрафу з одночасним вилученням товару з ринку, а також можливе кримінальне покарання. Виробник, який поставив на ринок продукцію з підробленою маркою СЄ або без неї, не втрачає можливості пройти процедуру оцінки надалі. Обов'язкове позначення для внутрішнього ринку Європейського Союзу знаком СЄ, допомагає уникнути плутанини та дає можливість справедливої ​​конкуренції, незалежно від країни походження продукції.

 

Правила та умови нанесення CE Mark.

Маркування СЄ наноситься на виріб або на табличку технічних даних таким чином, щоб воно було добре видимим, розбірливим і незмивним. Якщо характеристики продукції не дозволяють це зробити або це не виправдано, вона повинна наноситися на упаковку та супровідні документи, якщо чинне законодавство передбачає ці документи.

Маркування СЄ наноситься до експорту. Поруч із ним може проставлятися піктограма або будь-який інший знак, що означає небезпеку або особливий спосіб застосування.

За позначенням СЄ повинен слідувати ідентифікаційний номер нотифікованого органу, якщо зазначений орган бере участь на етапі виробничого контролю, і це визначено одним із модулів сертифікації. Ідентифікаційний номер нотифікованого органу наноситься самим органом або за вказівкою виробником або повноважним представником.

Держави-члени забезпечують належне застосування механізму, що регулює маркування СЄ та вживають необхідних заходів у разі зловживання маркуванням. Крім того, держави-члени встановлюють санкції за порушення, які можуть містити кримінальне покарання за серйозні порушення. Ці санкції повинні бути пропорційні серйозності порушення і являти собою ефективний засіб переконання від неправомірного використання.

Передбачається, що продукція, вироблена за стандартами, прийнятими CEN, CENELEC або ETSI та опублікованими в Офіційному журналі як гармонізовані стандарти, виробник у будь-якому випадку повинен продемонструвати, що продукт відповідає основним вимогам безпеки.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції