International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Новий підхід до підтвердження відповідності

Законодавча методика Нового підходу, схвалена Радою міністрів 7 травня 1985 року в його Резолюції про новий підхід до технічного узгодження та стандартів, була логічним законодавчим продовженням справи Кассіс де Діжона. Цей метод регулювання встановив такі принципи:
 
- гармонізація законодавства повинна бути обмежена основними вимогами (переважно експлуатаційними або функціональними вимогами), яким повинні відповідати продукти, які розміщуються на ринку ЄС,
 
- технічні специфікації для продуктів, що відповідають основним вимогам, викладеним у законодавстві, мають бути викладені у гармонізованих стандартах,
 
- вироби, виготовлені відповідно до гармонізованих стандартів, мають презумпцію відповідності з відповідними основними вимогами чинного законодавства, і в деяких випадках виробник може скористатися спрощеною процедурою оцінки відповідності,
Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції