International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Основні вимоги щодо електромагнітної сумісності, Декларація, РЄ маркування, Сертифікат ЕМС, уповноважений орган з оцінки, випробування, гармонізований стандарт, підтвердження, Процес оцінки відповідності

Основні вимоги до електромагнітної сумісності (ЕМС) для обладнання викладені в Додатку I Директиви 2014/30/EC. Директива електромагнітної сумісності охоплює пристрої, які є єдиним функціональним блоком для кінцевих користувачів. Вона не поширюється на обладнання, яке спеціально призначене для включення до стаціонарної установки та не призначене для окремого (самостійного) використання. Законодавство з електромагнітної сумісності не стосується радіообладнання та телекомунікаційного термінального обладнання, оскільки це обладнання підпадає під 1999/5/EC. Авіаційна продукція та радіо обладнання, що використовується радіоаматорами, також виключені зі сфери дії.
Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції