International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Регламент № 768/2008, правила маркування CE

РЕГЛАМЕНТ (ЄC) № 764/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ  від 9 липня 2008 рокущо встановлює процедури, пов’язані із застосуванням певних національних технічних норм до продуктів, що законно продаються в іншій державі-члені, та що припиняє дію Рішення № 3052/95/ЄC

Рада Європи Регламент (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції та скасовує Регламент (ЄЕС) N 339/93 (діє)

 

Рішення Європейського парламенту та Ради ЄС від 9 липня 2008 р. № 768/2008/ЄС про загальну структуру (систему) маркетингу продукції та анулювання рішення Ради ЄС № 93/465/ЄЕС. Рішення 768/2008/ЄC забезпечує загально застосовні вимоги, які необхідно запровадити у застосовне гармонізоване законодавство Співтовариства.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції