International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Уповноважений представник (Authorised Representative) виробника в Європейському союзі за версією Посібника для суб'єктів економічної діяльності та органів нагляду за ринком із практичного застосування статті 4 Регламенту (ЄС) 2019/1020 про нагляд за ринком та дотримання вимог.

Уповноважений представник (Authorised Representative) виробника в Європейському союзі за версією Посібника для суб'єктів економічної діяльності та органів ринкового нагляду щодо практичного застосування статті 4 Регламенту (ЄС) 2019/1020 про нагляд за ринком та дотримання вимог.
 
Уповноважений представник - це фізична або юридична особа, заснована в ЄС, яка отримала письмовий мандат від виробника діяти від його імені щодо певних завдань стосовно зобов'язань виробника відповідно до відповідного гармонізуючого законодавства Союзу або вимог Регламенту (ЄС) 2019/1020 (стаття 3 Регламенту). Якщо виробник хоче, щоб уповноважений представник діяв як економічний оператор, зазначений у Статті 4, він повинен забезпечити, щоб повноваження включали всі завдання, перелічені у Статті 4 (3). Уповноважений представник повинен мати відповідні засоби для виконання своїх завдань (стаття 5 (3) Регламенту).
Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції