International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Уповноважений Представник Authorized Representative на території Європейського Союзу

Уповноважений Представник Authorized Representative на території Європейського Союзу нотифікований орган ЄС Декларація Відповідності СЄ маркування EC Declaration of Conformity технічний файл процес оцінки відповідності гармонізовані стандарти Європейського Союзу.

 

Уповноважений Представник (Authorized Representative) на території Європейського Союзу виконує за дорученням виробника функції, які визначають Директиви Нового та Глобального підходів.

 

В обов'язок Уповноваженого Представника може входити, але не обов'язково, складання та підписання ЄС Декларації Відповідності (EC Declaration of Conformity), у випадках, коли Виробник перебуває поза територією Європейського Союзу, зокрема у країнах СНД.

 

Виробник із третіх країн, на вимогу деяких Директив ЄС, не має права самостійно випускати ЄС Декларацію Відповідності.

 

Уповноважений Представник, на підставі угоди з виробником, може виконувати такі обов'язки:

 

функції як контактної особи Виробника з усіх питань, пов'язаних із відповідністю продукції Виробника Директивам та нормам Європейського Союзу при нагляді за ринком європейської влади, що визначено у європейських Директивах.

обов'язки в якості контактної особи виробника з усіх питань, пов'язаних з відповідністю продукції Виробника Директивам та нормам Співтовариства (гармонізовані європейські стандарти) при споживчих інцидентах з кінцевим споживачем, брати участь у споживчій експертизі, випробуваннях виробу при споживчих інцидентах. При цьому Повноважний Представник зобов'язаний докласти всіх зусиль для забезпечення максимального захисту інтересів Виробника.

зобов'язаний негайно інформувати Виробника про всі споживчі інциденти і брати участь спільно з виробником в аналізі даних інцидентів.

брати участь у процедурі відкликання виробу з ринку, якщо така ситуація станеться при контролі наглядових органів або за рішенням Виробника, інформувати потенційних споживачів виробу Виробника за технічними та споживчими характеристиками, у тому об’ємі, який визначив виробник.

інформувати Виробника з усіх питань, пов'язаних із зміною стандартів, у тому числі гармонізованих, змін Директив ЄС, пов'язаних із продукцією виробника та своєчасно передавати цю інформацію.

Декларація відповідності СЄ – документ, що випускається уповноваженим представником у Європейському Союзі

Уповноважений Представник не має права розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію щодо бізнесу Виробника, у тому числі й технічну, за винятком випадків, коли ця інформація необхідна для виконання діяльності Уповноваженого Представника у рамках європейського законодавства.

 

Повноважний Представник зобов'язаний зберігати протягом десяти років (термін зберігання визначає законодавчий акт). Технічні Файли на продукцію Виробника з моменту припинення випуску виробу виробником, навіть якщо припинено термін дії контракту на представлення інтересів Виробника.

 

Нотифіковані органи ЕС не мають права виконувати функції уповноваженого представника.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції