International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Відповідальна особа за відповідність вимогам ЄС, технічну документацію.

Усі директиви щодо маркування СЄ вимагають від виробника продукту створити технічний файл, який має містити інформацію, щоб показати, що продукт належним чином відповідає вимогам директив, які застосовуються до нього. Положення, що стосуються документації щодо дотримання вимог СЄ, є частиною директив нового підходу. Відповідно, виробник несе відповідальність за розробку технічного файлу. Технічний файл документує всі етапи, які продукт пройшов відповідно до вимог СЄ.
 
Директиви містять положення, які дають деякі загальні відомості про тип інформації, яка буде потрібна в технічному файлі, але це виражено в найзагальніших термінах. Як загальне керівництво слід включити такі пункти:
 
Опис пристрою, зазвичай супроводжуваний блок-схемою
Посібник користувача, має бути вказано, як користувачі повинні встановлювати і використовувати ваш продукт
Електричні схеми
Складальні креслення
Креслення складних збірних вузлів
Список застосовуваних стандартів
Звіти про оцінку ризиків - аналіз кроків, зроблених для забезпечення безпеки вашого продукту
Таблиці для критичних збірок
Копія інструкцій (користувач, обслуговування, встановлення)
Протоколи випробувань
Система контролю якості
ЄС Декларація відповідності
 
Немає нічого негативного, якщо файл містить набагато більше інформації, обмеження щодо наявності інформації відсутнє.
Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції