International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Експорт продукції до Європейського союзу

За узгодженим законодавством Союзу, згідно з Рішенням № 768/2008/ (DECISION No 768/2008/EC), будь-який суб'єкт економічної діяльності, що розміщує продукт на внутрішньому ринку Співтовариства під своїм ім'ям (брендом) або у разі певних змін, які змінили відповідність продукту узгодженим стандартам та Директивам, стає виробником.

У випадку, якщо виріб підпадає під дію Директив Союзу, які визначають правила нанесення знаку відповідності СЄ, суб'єкт економічної діяльності (виробник або його уповноважений представник у ЄС) зобов'язаний нанести маркування СЄ на товар, що експортується до моменту  розміщення його на ринку Співтовариства.

 

У разі розміщення на ринку дефектного товару особа, яка його розмістила, несе відповідальність згідно з Директивою 1999/34/ЄС (Directive 1999/34/EC). (85/374/EEC). Будь-який товар, окрім сільгосп до переробки та дичину, підпадають під дію 1999/34/ (85/374/EEC).

 

Імпортер або дистриб'ютор, що розглядаються як виробник, згідно з Рішенням № 768/2008/ (стаття R6), зобов'язані виконати наступні кроки при розміщенні виробів на ринку Союзу:

переконатися, що продукт, який має бути розміщений на ринку, спроектований та виготовлений у відповідності до вимог узгоджених стандартів або затверджених рішень, Регламентів та Директив;

зобов'язаний підготувати до початку процедури сертифікації

документацію (технічний файл), визначити процедуру оцінки відповідності стандартам та випустити ЄС Декларацію, яка свідчить, що доведено відповідність законодавчому інструменту. Виробник (Уповноважений Представник) несе відповідальність за випущену ЄС Декларацію Відповідності. Нанести маркування СЄ, яке вказує на відповідність узгодженим стандартам або затвердженим рішенням. Знак ЄС – CE Marking є єдиним позначенням відповідності у Європейському Співтоваристві.

виробник зобов'язаний контролювати наявність інструкцій, описів та інших додаткових пояснень щодо безпечного використання виробу на мові того суб'єкта, куди передбачається постачання.

у випадках, коли виробник визначив, що продукт, розміщений на ринку не відповідає вимогам, він зобов'язаний прийняти коригувальні дії усунення невідповідності, вилучити чи відкликати їх з ринку. Якщо виріб розміщено на ринку і з'ясувалося, що він не є безпечним, виробник негайно зобов'язаний повідомити про ризики владу країни. Компетентна влада має право вимагати (мотивовану вимогу) від виробника всю необхідну документацію, яка підтверджує виконання вимог.

 

Нова законодавча база Європейського Союзу (Новий підхід) щодо реалізації продукції, спрямована на усунення перешкод, що залишилися, для вільного обігу товару між державами членами. Дані зміни особливо вигідні малим та середнім підприємствам. Буде постійно зміцнюватися існуюча система нагляду за внутрішнім, у тому числі і на зовнішніх митних кордонах. Заходи які приймаються зміцнюють економіку та авторитет Співтовариства.

Крім того, торгівля, яка не підпадає під законодавство ЄС, буде покращена.

Основою з реалізації продукції на внутрішньому ринку є Регламент No 765/2008, в якому викладаються вимоги до акредитації та нагляду за ринком та скасування Регламенту (ЄЕС) № 339/93, Рішення № 768/2008/ для збуту, а також скасування рішення Ради 93 /465/ЄЕС, Регламент No 764/2008, який встановлює процедури, пов'язані із застосуванням деяких національних регламентів до продукції та скасовуєче Рішення № 3052/95/. Прийняття даних документів покращує правила нагляду над ринком, перешкоджають шлях небезпечному товару, яка не відповідає сьогоднішнім вимогам узгодженим стандартам. Процедури сертифікації чітко окреслені законом і не мають подвійного трактування. Цими рішеннями продукція захищається товарним знаком СЄ. СЄ маркування стає невід'ємною частиною процедур сертифікації.

 

Одним зі способів розміщення обладнання на ринку Європейського Союзу є аукціон. Такі аукціони можуть проводитись у вільній зоні. Основною метою проведення аукціонів у вільній зоні є продаж нової та вживаної техніки для використання в країнах за межами ЄС. Обладнання, продане для цієї мети, не вважається розміщеним на ринку ЄС.

Вільні зони в ЄС дозволяють тимчасово зберігати товари до їх вивезення або реекспорту з митної території ЄС або ввезення в іншу частину митної території ЄС - Регламент (ЄС) No 450/2008 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 року, який встановлює Митний кодекс Співтовариства. Зони підлягають митному нагляду та не користуються вільним обігом на внутрішньому ринку. Перш ніж користуватися вільним обігом на внутрішньому ринку, ці товари повинні бути оголошені для випуску у вільний обіг. Це призводить до застосування заходів торгової політики, виконання інших формальностей, встановлених щодо ввезення товарів, і стягування будь-яких мит, що підлягають сплаті  у відповідності  до законодавства.

Машини, які пропонуються для продажу на такому аукціоні, вважаються розміщеними на ринку або введеними в експлуатацію в ЄС, якщо вони залишають вільну зону, щоб бути розподіленими або використовуватися в ЄС. Особу, яка купує техніку на аукціоні та ввозить її з вільної зони в ЄС з метою її розповсюдження або використання, слід розглядати як особу, яка розміщує техніку на ринку або вводить її в експлуатацію в ЄС і має виконувати всі зобов'язання щодо відповідності вимогам ЄС, в тому числі відносно необхідності  СЄ маркування.

Якщо аукціон проводиться в ЄС за межами вільної зони та обладнання пропонується до продажу з метою його розповсюдження або використання в ЄС, в такому випадку його слід розглядати як розміщене на ринку Євросоюзу.

 

Якщо виробник відповідного обладнання або його уповноважений представник не виконав свої зобов'язання відповідно до Директиви з обладнання, особа, яка пропонує обладнання для продажу на такому аукціоні (відправник), повинна розглядатися як особа, яка розміщує обладнання на ринку в ЄС і, отже, має виконувати все зобов'язання виробника. Ці зобов'язання включають в себе забезпечення того, щоб обладнання задовольняло відповідним основним вимогам з охорони праці та техніки безпеки, забезпечення наявності технічного файлу, надання інструкцій, виконання відповідної процедури оцінки відповідності та нанесення маркування CE.

Аукціоніст, який організує продаж з аукціону такого обладнання, запропонованого для продажу відправниками вантажу, вважається дистриб'ютором і тому повинен переконатися, що обладнання має маркування СЄ і відповідає вимогам

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції