International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

ЄС Сертифікат випробування типу

Акредитований орган Європейського Союзу SIA International Center for Quality Certification-ICQC має право видавати EC type Examination Certificate, EU type examination certificate, оскільки є нотифікованим (уповноваженим) органом Європейського союзу, нотифікація Європейської Комісії NB 2542 Директивам 2006/42/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/34/ЕС.

 EC type Examination Certificate, видані компанією SIA International Center for Quality Certification – ICQC визнаються у всіх державах Співтовариства.

Сертифікат вимагається за переліком Директив Союзу та модульними схемами. У Сертифікаті вказуються найменування продукції, модель або модифікація, виробник продукції, власник сертифікату (якщо необхідно), нотифікований орган (уповноважений орган), що видав сертифікат, термін дії сертифіката, номери та дати протоколів випробувань продукції, із зазначенням гармонізованих стандартів, згідно з якими були проведені випробування та які застосовувалися до цієї продукції, Директиви, що застосовуються до конкретного виробу.

Сертифікати можуть бути видані структурами, розташованими виключно на території країн ЄEC, та деякими структурами в Австралії, Канаді, Новій Зеландії, США, Японії. На території СНД та Китаю таких структур немає, у тому числі й міжнародних, вони не мають юридичного права на видачу документації про відповідність вимогам Директив.

У випадку, якщо компанія, незалежно від юрисдикції (у тому числі з СНД), виконує будь-які сервісні роботи на території країн-членів Співтовариства та застосовує у своїй роботі різне обладнання, що підпадає під вимоги Директиви 2006/42/ЄС машини та механізми, 2014/30 /ЄС електромагнітна сумісність, 2014/35/EU низьковольтне обладнання та системи, 2014/34/ЄС прилади та захисні системи для застосування у вибухонебезпечних середовищах - ATEX, 2004/22/ЄС вимірювальні прилади та інші, обладнання, прилади та машини повинні відповідати узгодженим вимогам та нести на собі ЕС маркування, якщо воно визначено гармонізованим законодавством.

Сертифікат походження товару форми Certificate of Origin form A не є документом, що підтверджує відповідність вимогам узгодженого законодавства.

Виробники повинні враховувати, які переваги дає сертифікація продукції.

Незалежно від того, для якого ринку проводите сертифікацію продукції, ви вказуєте потенційному споживачеві, що не залишаєтесь без діла і товар відповідає нормативним вимогам країни поставки.

Багато роздрібних торговців та дилерів вважають за краще або вимагають, щоб продукція, яку вони продають, була сертифікована.

У деяких країнах, іноді в конкретній області, штаті, місті, діють спеціальні правила, що дозволяють реалізувати лише сертифіковані продукти. Такі вимоги існують у Європейському Союзі і досить часто, національні чи регіональні вимоги в країнах ЄС, жорсткіші за ті, що визначені в європейських Директивах або Регламентах.

Продукція, що має сертифікат, дає впевненість споживачам, що він є безпечним.

Сертифікація продукції повідомляє кінцевим користувачам, роздрібним торговцям та регуляторам ринку, що акредитована сторона оцінила продукт при процесі сертифікації відповідно до галузевих стандартів.

Як правило, будь-яка дія або практика, що здійснюються в ході комерційної діяльності, що суперечать чесній практиці, є актом недобросовісної конкуренції.

Фіктивні випробування продукції відносяться до категорії недобросовісної конкуренції.

Події, що вводять в оману споживача про відповідність всім застосовним до товару вимогам з неправильними даними або твердженнями, до яких належить і протокол випробувань, свідома відмова від випробувань товару, веде до несправедливої ринкової переваги.

Якщо компанія, що розміщує продукцію на ринку Співтовариства, прямо чи опосередковано використовує будь-які засоби, що порушують принципи конкуренції, маркування CE проставлено без будь-яких обґрунтувань на упаковці та на самому продукті, притягається до відповідальності.

Відповідно до вимог різних законодавчих актів Європейського союзу про безпеку продукції (у Німеччині ProdSG) продукт, на який поширюється законодавство, може бути розміщений на ринку лише тоді, коли він відповідає вимогам.

Щоразу, коли продукт повинен бути розміщений на ринку в ЄС, важливо, щоб відповідальні сторони дотримувалися вимог до дизайну, виготовлення, тестування та маркування продукту, викладені в будь-яких застосовних директивах ЄС щодо конкретних продуктів.

Існує понад 20 таких директив, кожна з яких визначає вимоги до продуктів. Багато продуктів потрапляють у сферу дії більше однієї Директиви, і вони повинні відповідати всім застосовним вимогам.

Кожна директива передбачає, як мінімум:

 • набір основних вимог, включаючи вимоги до дизайну продукції та маркування, які мають бути виконані;
 • процедура оцінки відповідності для демонстрації відповідності основним вимогам;
 • зобов'язання створювати та підтримувати технічний файл, що містить всю інформацію про конструкцію, результати випробувань та оцінки;

Наслідки недотримання можуть бути серйозними, охоплюючи не лише штрафи та відгуки продуктів, а й репутаційні збитки. Бізнес повинен розуміти ризики недотримання європейського законодавства, якщо вони хочуть уникнути величезних штрафів.

 

Компанії будь-якого розміру та в будь-якому секторі отримують вигоду від того, що їх продукт відповідає всім застосовним вимогам безпеки.

 

EC type-examination certificate – ЄС Сертифікат випробування типу видається в тому випадку, якщо під час випробувань (перевірка типу ЄС) отримано позитивний результат. Видає сертифікат типу ЄС про випробування виключно європейський Уповноважений орган (нотифікований - notified body) з сертифікації. EC type-examination certificate має чітко визначати тип виробу. Дані, необхідні для ідентифікації зазначеного типу включає позначення виробу, серію або тип. Якщо ЄС Сертифікат випробування типу охоплює тип з варіантами, він повинен ідентифікувати ці варіанти із зазначенням їх відмінних рис. Існує можливість видачі EC type-examination certificate про випробування для одного виробника для типу виробів, які будуть розміщені на ринку під більш ніж одним найменуванням або торговою маркою. У цьому випадку має буте зазначено, що різні найменування та торгові марки належать до того ж типу виробів. При прийнятті рішення виробником розмістити виріб на внутрішньому ринку ЄС з іншим найменуванням або товарним знаком, Уповноважений орган повинен бути поінформований та сертифікат має бути переглянутий.

Виробник та Уповноважений орган повинні зберегти копію сертифіката про випробування, технічну документацію на виріб та пов'язані з ним документи протягом від 10 до 15 років після видачі сертифіката, залежно від вимог Директиви, що охоплює цей продукт. Цей період 10-15 років оновлюється щоразу, коли сертифікат оновлюється.

У випадках, коли виробник модифікує виріб будь-яким чином, він зобов'язаний інформувати про таку модифікацію Уповноважений орган із сертифікації продукції і він повинен вирішити, чи впливає модифікація на відповідність попереднім типовим випробуванням. Якщо зміни незначні, акредитований орган може видати нову версію або надіслати початковий сертифікат. Якщо зміни можуть впливати на відповідність виробу вимогам, то подальша нова перевірка необхідна і може знадобитися видача нового підтверджуючого документа. Технічний файл виробником та акредитованою інституцією мають бути оновлені відповідним чином.

Уповноважений орган сертифікації Співтовариства несе відповідальність за забезпечення того, щоб випущений EC type examination certificate залишався чинним. Уповноважений орган (Notified Body – нотифікований орган) повинен інформувати власника сертифіката:

 • про основні зміни вимог єдиного законодавства, що може вплинути на термін дії сертифіката та відповідності виробу.
 • стежити за ситуацією зі змінами стандартів у своїх сферах діяльності.
 • інформувати власників EC type examination certificate про будь-які нові або переглянуті узгоджені стандарти, які відображають значні зміни у стані виробу.
 • інформувати власників EC type examination certificate про рішення Європейської Комісії щодо заходів щодо зміни категорій потенційно небезпечних продуктів у тих випадках, коли ці рішення мають наслідки для відповідності продукту виробника.
 • зобов'язаний направити нагадування власнику сертифікатів про майбутнє закінчення дії EC type examination certificate

У випадку, якщо результат перевірки типу ЄС є негативним, Уповноважений орган повідомляє заявника про відмову у видачі EC type-examination certificate, надаючи докладний виклад причин та із зазначенням порядку оскарження рішення.

Нанесення ЕС маркування обов'язкове.

 

З 20 квітня 2016 року набуває чинності нова Директива 2014/30/ЄУ з електромагнітної сумісності, у цій Директиві EMCD визначено Сертифікат випробування типу (EU type examination certificate), який раніше не передбачався.

Європейські Сертифікати зазвичай мають обмежений термін дії. У разі, якщо закінчується термін дії Сертифіката та власник сертифіката бажає його продовжити, він зобов'язаний подати заявку у належній формі для продовження до нотифікованого європейського органу.

Заява подається не менш як за тридцять днів закінчення дії сертифікату.

Відповідно до вимог більшості Директив ЄС, де розглядається ЄС Сертифікат випробування типу (EC type examination certificate), вони дійсні протягом максимум п'яти років і можуть бути продовжені за заявкою, зробленою в строк, на наступні періоди максимум до п'яти років.

Оновлення Сертифікатів має ґрунтуватися на оновленій документації та виконуватись відповідно до поточного рівня техніки та вимог законодавства.

Нотифікований орган, який розглядає питання продовження, повинен враховувати відповідні вимоги для всіх аспектів оцінки відповідності.

До заяви на продовження Сертифіката повинен додаватися звіт, який містить дані про зміни продукту, пов'язані з критеріями оцінки відповідності після попередньої оцінки.

Заявка виробника до Нотифікованого органу повинна містити:

 • повне ім'я та адресу виробника та, якщо застосовно, ім'я та адресу Уповноваженого представника;
 • копії існуючого сертифіката(ів);
 • вся відповідна ідентифікація всіх пристроїв та аксесуарів, для яких потрібне оновлення сертифіката (з уточненням, якщо список відрізняється від попередньої сертифікації);
 • оновлений список гармонізованих стандартів, що застосовуються;
 • місцезнаходження (місця) виробничої ділянки (ів) та виписки за будь-яким відповідним сертифікатом (системами) системи якості ЄС;
 • звіт про всі зміни в затвердженому проекті або типі, зроблені з моменту попереднього подання Нотифікованому органу;
 • довідковий документ за ключовими даними, представленими для процесу продовження, включаючи будь-які перехресні посилання на будь-які раніше подані дані, які має нотифікований орган;
 • звіт, що демонструє відповідність вимогам Директив;
 • оновлений аналіз ризиків;
 • зміни відповідно до нових нормативних вимог;

Нотифікований орган має право вимагати будь-яку інформацію або дані, які необхідні для підтвердження відповідності з урахуванням обраної процедури.

Нотифікований орган складає звіт, в якому визначається документація, оцінена для процесу продовження, з чітким результатом оцінки та твердженням про те, чи рекомендується видача нового сертифікату чи ні. Процес прийняття рішень такий самий, як той, який був зроблений під час першої сертифікації.

Кожен крок процесу прийняття рішень має бути обґрунтований та документований.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції