International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Застосування пластмасової упаковки.

Упаковка, призначена для харчових продуктів, може містити ненавмисно додані речовини (NIAS) - хімічні речовини, що присутні в матеріалах, що контактують з харчовими продуктами (FCM), або в продуктах, що контактують з харчовими продуктами (FCA), але не були додані з технічної причини в процесі виробництва. Багато NIAS можуть мігрувати з FCM або FCA в їжу, але дуже важко повністю зрозуміти і контролювати такі процеси. Термін NIAS був введений для пластикових FCM в Європі в Регламент Комісії (ЄС) № 10/2011. Проте, НІАС не обмежуються пластмасами, але також зустрічаються у всіх інших непластичних FCM.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції