International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Директива 2014/34/EU обладнання та захисні системи, призначені для застосування у потенційно вибухонебезпечному середовищі

Відповідність продукції вимогам Директиви ATEX 95 Directive 94/9/EC скасовується 19 квітня 2016 року, з 20 квітня набуває чинності нове законодавство щодо обладнання, призначеного для роботи у вибухонебезпечному середовищі – Директива 2014/34/EU. Нові вимоги є обов'язковими у всіх європейських держав-членів Європейського Союзу.

При проєктуванні, виготовленні або продажі продукту, необхідно неухильно дотримуватись вимог Директиви ATEX 94/9/EC, а з 20 квітня 2016 року 2014/34/ЄС.

Перший законодавчий акт з ATEX (IECEx) був опублікований у 1995 році, перехідний період закінчився 1 липня 2003 року, за час перехідного періоду, держави та виробники Європейського Союзу, зобов'язані були досягти повної відповідності, держави у законодавчій сфері, а виробники у проєктуванні та виробництві.

Крім розгляду потенційно вибухонебезпечної концентрації газу, пари або туману в повітрі, нова директива ATEX також бере до уваги концентрацію пилу в повітрі, розглядається спалах від електричних джерел та механічних джерел загоряння. Будь-який елемент управління обладнанням або системи, що використовуються для забезпечення безпечної експлуатації виробу та систем у небезпечній зоні, також підпадає під дію ATEX Директиви 94/9/EC (2014/34).

Виробник або його Уповноважений Представник у Європейському Співтоваристві (у разі, якщо виробник розташований у третій країні) зобов'язаний зберігати технічну документацію, у тому числі копії експертизи (протоколи випробувань), сертифікати та їх доповнення, строком не менше, ніж 10 років після припинення випуску цього вибухозахищеного обладнання або захисної системи

Вибухонебезпечна атмосфера є сумішшю з повітрям при атмосферних умовах, горючих газів, пари, туману або пилу, яка може стати небезпечною через місцеві та експлуатаційні умови.

Обладнання та захисні системи повинні бути розроблені з точки зору комплексної вибухобезпеки. Відповідно до вимог ATEX, необхідно вжити заходів, які дозволять запобігти утворенню вибухонебезпечної атмосфери, беручи до уваги характер кожного електричного та не електричного джерела займання. У випадках, коли вибух все ж таки відбувається, який може прямо чи опосередковано становити небезпеку для людей, домашніх тварин або майна, необхідно зупинити його негайно або обмежити діапазон полум'я вибуху та тиску вибуху до достатнього рівня безпеки.

По забезпеченню відповідності ATEX лягає на виробника, він зобов'язаний при проєктуванні та виготовленні врахувати потенційні ризики, щоб запобігти небезпечним ситуаціям.

Вибір безпечних матеріалів, відповідно до положення ATEX в Європейському Союзі, має основне значення і будь-які матеріали, що використовуються для виробництва, не повинні нести в собі ризик вибухання, з урахуванням прогнозованих експлуатаційних навантажень.

В рамках умов експлуатації, які визначає виробник, не повинно бути можливих реакцій, які відбудуться між використовуваними матеріалами і складових вибухонебезпечного середовища, які можуть перешкоджати захисту від займання та вибухів.

Виробник зобов'язаний вибрати матеріали, які не стануть менш безпечними протягом тривалого часу, беручи до уваги прогнозовані зміни в їх характеристиках та їх сумісності у комбінації з іншими матеріалами. Необхідно враховувати корозії та зносостійкість, електричну провідність, ударну міцність, стійкість до старіння та наслідки, до яких можуть призвести зміни температур.

Обладнання та захисні системи розробляються та виготовляються з урахуванням технологічних знань вибухозахисту, для того, щоб вони могли безпечно працювати протягом усього їхнього життя.

Компоненти, які будуть включені до виробу або використовуються як заміна, повинні бути спроєктовані та побудовані таким чином, що вони функціонували безпечно за їх прямим призначенням вибухозахисту, та встановлені відповідно до вказівок виробника.

Виробник зобов'язаний вжити заходів при розробці та виробництві продукції, щоб гарантувати, що продукти є стійкими до всіх видів небезпеки. Виробники зобов'язані запобігти небезпеці, пов'язані з потенційними джерелами займання, такі як іскри, полум'я, електричні дуги, високі температури поверхні, акустична енергія, оптичне випромінювання, електромагнітні хвилі та інші джерела займання. У тому числі враховувати статичну електрику, бродячі електричні та витікання струму, перегрів, при терті або дії при проникненні сторонніх тіл, враховувати можливість виникнення ударної хвилі або стиснення, які можуть призвести до виникнення полум'я.

При виробництві, виробник зобов'язаний передбачити додаткові ризики у разі збою живлення, повинна бути передбачена можливість підтримання їх у безпечному робочому стані незалежно від решти установки, спроєктовані та сконструйовані таким чином, щоб бути здатними виконувати свою призначену функцію безпечно, навіть у мінливих умовах довкілля та у присутності сторонніх напруг, вологості, вібрації, забруднення та інших зовнішніх впливів, з урахуванням меж умов експлуатації, які визначив виробник.

Деталі повинні відповідати передбачуваним механічним та термічним впливам та витримувати атаки існуючих або прогнозованих агресивних речовин.

Основною метою перегляду ATEX було включення принципів нової законодавчої бази, у тому числі щодо регулювання та роз'яснення юридичних обов'язків імпортерів та дилерів. Докладно розглядаються обов'язки, пов'язані з виробництвом товарів для власних цілей. У новій Директиві термін «розміщення на ринку» в колишній постанові замінюється «випуском на ринок і введенням в експлуатацію», що означає, що оператор виготовленого на місці пристрою приймає на себе зобов'язання виробника уникаючи будь-якої двозначності.

Між новими та старими актами відмінностей щодо основних вимог до здоров'я та безпеки немає. Жодних змін для вибухозахищеного обладнання не потрібно. Навіть існуючі сертифікати експертизи типу ЄС залишаються чинними в новій правовій базі. Тим не менш, нові декларації ЄС про відповідність повинні бути випущені і прикріплені до кожного окремого продукту.

У разі застосування змінених або вживаних продуктів, якщо основні характеристики (вибухозахист), змінені, відповідальність первинного виробника стає недійсною, і компанія, що модифікує продукт, стає виробником нового продукту. Це має на увазі, що всі вимоги до документації, а також зобов'язання з тестування та сертифікації повинні бути виконані – перевірка типу ЄС та виробничий нагляд. Те саме стосується виробництва обладнання для власного використання. Виробники зобов'язані забезпечити дотримання всіх юридичних зобов'язань, включаючи вимоги до документації та вимоги до проведення випробувань та сертифікації, які виконуються уповноваженими органами.

Орієнтовний порядок розробки та виготовлення вибухозахищеного обладнання виробником.

1. Складання загального проєкту виробу з урахуванням характеру вибухонебезпечного середовища, в якому він застосовуватиметься.

2. Оцінка ризиків вибуху (докладніше – див. Оцінка ризиків вибухозахищеного обладнання) та визначення необхідних заходів та засобів захисту, видів та рівня вибухозахисту, тощо.

3. Остаточне доопрацювання проєкту з урахуванням оцінки ризиків та прийнятих видів та заходів вибухозахисту.

4. Визначення необхідних умов експлуатації.

5. Розробка конструкторської документації.

6. Розробка технології виробництва.

7. Оцінка відповідності вимогам безпеки відповідно до Директиви АТЕХ та відповідних стандартів.

8. Проведення заводських випробувань (власними силами чи із залученням сторонніх ресурсів), необхідні первинної оцінки відповідності продукції.

9. Упорядкування технічного опису (ТО) продукту. ТО має містити:

 • Загальний опис виробу, призначення, принцип роботи, складові (деталі, елементи тощо), технічні дані;
 • Якщо виріб має кілька варіантів виконання – опис варіацій (моделей), їх призначення, відмінність тощо;
 • Опис основної концепції забезпечення вибухозахисту (видів вибухозахисту, прийнятих стандартів, інших технічних рішень, якщо вони не описані чинними стандартами на вибухозахист);
 • Детальний опис забезпечення вибухозахищеності, з розрахунками та даними про проведені випробування (найкращим видом такого опису є дотримання пунктів застосовуваних стандартів із зазначенням способу виконання викладених у пунктах вимог)
 • Креслення та схеми з поясненнями, необхідними для розуміння цих креслень, схем та роботи виробу;
 • Специфікації на застосовувані матеріали та компоненти, протоколи заводських випробувань, розрахункові дані.

10. Вибір схеми оцінки відповідності згідно з Директивою АТЕХ.

Сертификат взрывозащита ATEX EU type examination certificate

11. Якщо обрана схема оцінки відповідності передбачає залучення нотифікованого органу з оцінки відповідності - складання заявки та подання її разом із супутньою документацією до органу (див. Перелік документації, що подається до органу з оцінки відповідності Директиві 2014/34/ЄУ АТЕХ).

12. Проведення оцінки відповідності за модулями відповідно до обраної схеми (див. Схеми оцінки відповідності згідно з Директивою 2014/34/ЄУ АТЕХ).

13. За позитивних результатів – складання Декларації про відповідність Директиві 2014/34/ЄУ АТЕХ.

14. Проведення аналогічних процедур щодо інших Директив, що стосуються продукції із застосуванням відповідних схем оцінки відповідності.

15. Нанесення на продукцію маркування СЕ після підтвердження відповідності всім застосовним до продукції Директивам.

16. Для обладнання має бути підготовлено посібник з експлуатації, що включає як мінімум таку інформацію:

- перелік даних, що містяться у маркуванні обладнання або захисної системи, за винятком серійного номера та номера партії (див. 1.0.5.), а також будь-яку відповідну додаткову інформацію для забезпечення обслуговування та ремонту (наприклад, адреса імпортера, організації, що залучення в обслуговування) та ремонтом тощо);

- інструкції з:

 • Безпечного введення в експлуатацію;
 • Безпечного застосування;
 • Безпечного порядку монтажу та демонтажу;
 • Безпечного обслуговування та ремонту (включаючи аварійний ремонт);
 • Безпечного встановлення;
 • Безпечного налагодження;
 • Ідентифікацію небезпечних ділянок перед пристроями для скидання тиску, за необхідності;
 • Інструкції з підготовки персоналу, за необхідності;
 • інформацію, що дозволяє прийняти однозначно правильне рішення щодо того, чи може обладнання, що підпадає під певну категорію, чи захисна система, безпечно застосовуватися в передбаченому місці та передбачуваному режимі роботи;
 • Інформацію про електричні параметри та параметри тиску, максимальну температуру поверхні та інші граничні величини;
 • При необхідності, інформацію про спеціальний режим роботи, включаючи докладну інформацію про можливе неправильне застосування, яке, як показує досвід, може статися;
 • При необхідності, інформацію про основні характеристики пристроїв, які можуть встановлюватися на обладнанні або системі захисту.
 • Посібники з експлуатації повинні містити креслення та схеми, необхідні для введення в експлуатацію, обслуговування, контролю, перевірки правильності експлуатації та, при необхідності, ремонту обладнання або захисної системи. Вони також повинні включати всі корисні інструкції, необхідні, зокрема, для забезпечення безпеки.
 • Відповідна документація, що описує обладнання чи захисну систему, не повинна суперечити інструкціям щодо аспектів безпеки.

 

Посібник має бути складено мовою, зрозумілою кінцевому користувачеві обладнання.

Перелік документації, що подається до органу з оцінки відповідності Директиві 2014/34/ЄУ АТЕХ:

1. Заявка за формою, а також письмова заява про те, що заявка не була подана до будь-якого іншого уповноваженого органу.

2. Технічна документація. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність продукту застосовуваним вимогам Директиви (відповідним застосованим стандартам) та включати відповідний аналіз та оцінку ризику(ів). Технічна документація повинна визначати чинні вимоги та охоплювати, наскільки це необхідно для оцінки, питання проєктування, виробництва та експлуатації продукту. Технічна документація повинна містити принаймні такі елементи:

 • Інструкцію з експлуатації.
 • Технічний опис (див. Порядок розробки та виготовлення вибухозахищеного обладнання).
 • Конструкторську документацію (креслення та схеми, переліки елементів, специфікації матеріалів, тощо).
 • Результати проєктних розрахунків, проведених перевірок тощо, протоколи випробувань.
 • Технічні умови (за наявності).

Список гармонізованих стандартів, що застосовуються повністю або частково, посилання на які були опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу та, у разі якщо ці гармонізовані стандарти не були застосовані, опис рішень, прийнятих для задоволення основних вимог охорони здоров'я та безпеки Директиви АТЕХ, у тому числі список інших застосовуваних відповідних технічних рішень.

Зразки є зразковими для продукції. Уповноважений орган може вимагати додаткові зразки, якщо це необхідно для виконання програми випробувань.

Система сертифікації IECEx – це система оцінки, що широко використовується та визнана в усьому,  відповідності для обладнання та послуг, призначених для використання у вибухонебезпечних середовищах. Вона стосується обладнання, яке працює у будь-якому середовищі, де існує ризик вибуху.

Це ефективна система, що дозволяє виробникам скорочувати витрати та час виходу ринку, прискорюючи оцінку товару країни.

Сертифікація IECEx – це добровільна схема, прийнята в 31 країні світу і заснована на дотриманні стандартів IEC.

ATEX – це обов'язкова схема розміщення продуктів у Європейському Союзі, заснована на дотриманні основних вимог Директиви 2014/34/ЄС та гармонізованих стандартів ЄС. У багатьох випадках шлях відповідності з використанням стандартів IEC та EN забезпечує загальний шлях до сертифікації ATEX та IECEx з мінімальним дублюванням зусиль.

Продукція, що має відповідність IECEx, не може бути розміщена на ринку Європейського союзу, має бути відповідність ATEX.

IECEx та ATEX описують загальні вимоги до конструкції, випробувань та маркування електричного обладнання, компонентів або пристроїв, призначених для використання у вибухонебезпечних середовищах. І IECEx, і ATEX відповідають тим самим стандартам (наприклад, IEC-EN 60079), тому з погляду технічного змісту різниці практично немає.

Виробники, які провели випробування в нашій лабораторії, мають шанс з меншими витратами отримати позитивну оцінку щодо відповідності вимог системі IECEx. Наш нотифікований орган має домовленість про взаємне визнання протоколів ATEX та IECEx.

Слід зазначити, що ATEX не вимагає відповідних стандартів IEC. І навпаки, схема сертифікації IECEx вимагає повної відповідності стандарту IECEx, який зазначено у сертифікаті IECEx.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції