International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Регламент (EC) № 765/2008, акредитація, нагляд за ринком.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції