International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ЯКОСТІ

Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

certificates

Наші замовники

SIA International center for quality certification – ICQC є незалежною організацією з оцінки відповідності продукції вимогам законодавства Європейського Союзу. ICQC  акредитований           національним агентством за акредитації LATAK, та має сертифікат з акредитації № LATAK-S1-499-04-2014, а також нотифікований Європейською Комісією та йому надано ідентифікаційний номер 2549.

Сфера акредитації та нотифікації органу SIA International center for quality certification - ICQC поширюється на такі директиви ЄС:

- 2006/42/ЄС (Machinery - Машинне обладнання)

- 2014/30/ЄУ (EMC - Електромагнітна сумісність)

- 2014/34/EU (ATEX - Обладнання та захисні системи, призначені для використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах).

Орган з оцінки відповідності ICQC веде свою діяльність чесно та сумлінно, з дотриманням національних та європейських законів та правил, ґрунтуючись на вимогах директив та стандартів, неупереджено та об'єктивно.

Довіра та конфіденційність між нами та замовником є необхідною попередньою умовою для початку роботи. Конфіденційність будь-якої інформації, отриманої від замовника та всіх зацікавлених сторін, гарантується нашою стороною, навіть після закінчення дії договору – зобов'язання конфіденційності, який не обмежений у часі.

Персонал, що бере участь у роботі, в тому числі той, що приймає рішення з оцінки відповідності, має достатні знання, розуміння та досвід роботи, проводить належним чином процедури з оцінки відповідності з необхідною компетенцією. У практичній роботі персонал завжди зберігає свою абсолютну незалежність і неупередженість, не дозволяє будь-кому впливати на об'єктивність його рішень.

Діяльність органу не допускає виникнення конфлікту інтересів, що контролюється керівництвом компанії.

Орган не займається консалтингом та посередницькою діяльністю у сфері оцінки відповідності продукції на ринку Європейського Співтовариства, не бере на себе відповідальність за оцінку відповідності, якщо не в змозі виконати цю оцінку.

Усі роботи проводяться на підставі договорів, у яких фіксуються всі умови виконання робіт та не допускається суперечності вимогам законодавства.

Завжди узгоджуємо з нашими замовниками точну вартість робіт з оцінки відповідності, не практикуємо будь-яких прихованих платежів чи доплат.

Персонал нотифікованого органу відповідає за збереження конфіденційності інформації, довіреної йому в результаті діяльності, за винятком випадків, коли розкриття інформації вимагають наглядові органи Європейського Співтовариства.

В результаті діяльності з оцінки відповідності продукції, персонал нотифікованого органу може отримувати  конфіденційну інформацію або комерційну таємницю компанії замовника, інформацію, отриману від інших осіб, що стосується замовника, іншу інформацію, яка розглядається як конфіденційна, у тому числі інформація про співробітників замовника, акціонерів, клієнтів, ділових партнерів.

Конфіденційна інформація включає технічну документацію, фінансову інформацію, включаючи дані про вартість та продуктивність, дані про закупівлю та продажі, ідентифікатори клієнтів та бізнес-перспективи, маркетингову стратегію, аналіз ринку або прогнози, ціни та ціноутворення, програмне забезпечення, бази даних, апаратні конфігурації або інші технології або інструменти, створені, розроблені або скомпіловані замовником та будь-яка іншу інформацію, яка може бути предметом угод про нерозголошення чи збереження конфіденційністі між замовником та будь-якою стороною.

Зобов'язання акредитованого та нотифікованого органу щодо конфіденційної інформації залишаються чинними доти, доки така інформація є конфіденційною і закінчення терміну дії договору не знімає з органу зобов'язань з нерозголошення.

Інформація, яка є загальнодоступною, не є конфіденційною

 

Зазначаємо, що цей сайт органу сертифікації SIA International center for quality certification - ICQC містить не тільки інформацію, що відноситься до сфери акредитації нашого органу, але й інформацію, що відноситься до деяких інших сфер. Справа в тому, що безліч видів продукції підпадає під вимоги одразу кількох директив та регламентів ЄС і, відповідно до вимог законодавства, обов'язком відповідальної особи чи організації є комплексна оцінка відповідності – за всіма, що стосуються продукції, вимогами законодавства. І метою наших інформаційних сторінок є формування цього комплексного погляду на оцінку відповідності продукції. Для того, щоб не допустити неправильного тлумачення інформації, ми робимо на деяких сторінках сайту спеціальну вказівку, в якій роз'яснюємо як наведена на сторінці інформація відноситься до нашої компетенції.


Чому вибирають нас

Компанія має національну акредитацію та нотифікацію Європейської Комісії,...
Ефективна корпоративна філософія допомагає нашій компанії розвивати певну...
Професійна відповідальність нотифікованого органу ЄС зобов'язує дотримуватися найвищих...

Директиви, регламенти, стандарти в ЄС, новини

архів