International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Вартість отримання Сертифікату для машинобудівної продукції

Машини, які підпадають під дію Директиви з машинного обладнання 2006/42/EC можуть поставлятися до Європейського Союзу з маркуванням CE. Те саме відноситься до вживаних машин, які були значно змінені або вперше стають доступними в ЄС.

 

Оцінка відповідності – це «процедура оцінки того, чи дотримуються конкретні вимоги до продукту, процесу, послуги, системи, людини чи організації» (Рішення No 768/2008/EC про загальну правову базу для маркетингу продуктів).

 

Для виробників машин виникає питання, які витрати пов'язані з оцінкою відповідності та від чого залежить вартість маркування CE?

 

Вартість залежить від кількох факторів, зокрема від того, як підготовлений виробник для впровадження маркування CE.

 

Чим більш відповідально компанія підходить до маркування CE, тим краще вона контролює пов'язані з цим витрати.

 

Оцінка ризиків проводиться до початку виробництва та про це йдеться у Директиві з машинного обладнання.

Для машин оцінка ризиків повинна проводитись відповідно до Директиви з машинного обладнання, а основні вимоги повинні виконуватись відповідно до Додатка I.

 

Буває, що на машину поширюється не тільки Директива з машинного обладнання, але й інші правові положення, такі як Директива з електромагнітної сумісності та Директива з безпеки низьковольтного обладнання.

 

Це означає, що мають бути дотримані основні вимоги всіх правових норм.

 

Оцінка ризиків взаємодіє зі специфікаціями та інструкціями з експлуатації.

 

Оцінка ризиків співвідноситься з інструкціями з експлуатації з тієї ж причини, через яку вона співвідноситься зі специфікаціями. Наприклад, в інструкції з експлуатації повинні бути зазначені передбачуване та розумно передбачуване використання не за призначенням.

 

Наскільки велика оцінка ризиків і скільки часу знадобиться її виконання, багато в чому залежить від певної машини.

 

Директива машинного обладнання дуже яскраво описує призначення технічних документів у Додатку VII - «Технічні документи повинні використовуватися для оцінки відповідності машини вимогам цієї директиви. В тій мірі, якою це необхідно для цієї оцінки, вони повинні охоплювати дизайн, конструкцію та функціональність машини».

 

Технічна документація включає всю документацію постачальника. Це означає не що інше, як те, що виробник обладнання повинен, по-перше, мати документацію постачальника, а по-друге, оцінити її та включити принаймні її частини до своїх власних інструкцій з експлуатації.

 

Відповідно до технічного звіту, для згаданого вище виробничого підприємства має бути складено загальний план технічного обслуговування.

 

Інструкції з експлуатації взаємодіють із оцінкою ризиків. Створення інструкції з експлуатації для складного виробничого обладнання займе більше часу, ніж створення інструкції з експлуатації для порівняно простої машини.

 

Під час оцінки відповідності виробник сам перевіряє, чи він виконав всі суттєві вимоги відповідних законодавчих положень. З точки зору витрат це означає, що виробник обладнання повинен оцінити відповідність не тільки Директиві з машинного обладнання, але і паралельним застосовним правовим положенням, таким як директиви EMC, LVD та RoHS.

 

У певних випадках, виробник повинен залучити нотифікований орган навіть, оскільки досить часто, покупець потребує сертифіката відповідності, це його право. Сертифікати відповідності, як правило, зазначені в тендерах або кредитних договорах. Також, якщо покупець має на увазі використовувати фінанси, виділені різними європейськими фондами, необхідний сертифікат відповідності.

 

Якщо виробнику доводиться залучати нотифікований орган, то виникають відповідні витрати.

 

Як виробник машини або машинної системи ви зобов'язані розробляти та виробляти машини і системи, які відповідають усім встановленим законом вимогам безпеки.

 

Якщо ці зобов'язання не виконуються або не дотримуються правил, оператор машини ризикує отримати травму.

 

У більшості випадків, замовник при першому зверненні до нотифікованого органу ставить такі питання:

Скільки може коштувати оцінка відповідності машини?

Скільки коштує сертифікація CE?

Скільки коштує отримати СЄ маркування?

 

Вартість може змінюватись, залежно від того, на який тип машини хочете мати маркування CE?

 

Існує кілька загальних типів машин, з різним рівнем складності.

 

Маркування CE, як правило, виробнику потрібне швидко. Як показує наш досвід, на оцінку відповідності, в середньому, необхідний один місяць, якщо вся необхідна технічна документація виробником підготовлена.

 

 

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції